De Economische Kosten van Diversiteit

Tweede Kamer onderzoekt de kosten van migratie

Het hier gelinkte PDF is een onderzoek naar de budgettaire effecten van immigratie van niet westerse allochtonen op de Nederlandse schatkist uitgevoerd door L. van der Geest en A.J.F. Dietvorst namens NYFER – Forum for Economic Research in opdracht van het Parlement. Gepubliceerd in 2008.

Een paar saillante details:
-Niet-westerse immigranten maken meer gebruik van collectieve voorzieningen en dragen minder af aan belastingen en premies dan de gemiddelde inwoner van Nederland. Tussen de 25 en 65 jaar betalen niet-westerse allochtonen gemiddeld € 5000 tot € 8000 minder belastingen en premies.

-Immigratie is geen remedie tegen vergrijzing. Een immigrant die op 25- tot 30 jarige leeftijd binnenkomt levert gedurende zijn werkzame jaren een bijdrage aan de collectieve sector. Maar als de immigrant ouder wordt en een beroep op zorg en oudedagsvoorzieningen doet, wordt het effect op de publieke financiën negatief. Uit dit onderzoek blijkt dat de netto bijdrage van laaggeschoolde immigranten over de hele levensduur negatief is.

-Niet westerse allochtonen verbeteren over tijd in scholing, arbeidsparticipatie en ondernemerschap maar blijven op alle gebieden nog steeds achter in vergelijking met autochtonen. Met een gemiddeld verschil in arbeidsparticipatie en opleidingsniveau van 20 procentpunten. Met betreffing tot uitkeringen zijn allochtonen 10 procentpunten meer vertegenwoordigd.

-Onder deze veronderstellingen en bij ongewijzigd beleid bedragen de structurele (lange termijn) kosten van immigratie € 7,2 miljard per jaar (in euro’s van 2008).


Video over de kosten van immigratie.

https://www.altcensored.com/watch?v=ypnC5-M7PhQ

NB. De verwijzing naar informatie op andere websites betekent niet dat wij het in alles met het daar gebodene eens zijn.