Organisaties

Beste gewone Nederlander,

Maakt u zich zorgen over de toekomst? Vraagt u zich af in wat voor een land uw kinderen zullen moeten leven? Of uzelf als u straks oud bent?

Ons land wordt overstroomd door vreemdelingen. Zal er straks nog wel plaats zijn voor ons en voor onze kinderen? Zullen wij blanken een gehate en gediscrimineerde minderheid worden, zoals in Zuid-Afrika?

Vreemdelingen worden in ons land op een voetstuk geplaatst. Zij krijgen voorrang bij sociale huurwoningen, profiteren onevenredig veel van onze sociale voorzieningen, en tonen geen enkel respect voor autochtone Nederlanders, wij die dit land hebben opgebouwd.

Vindt u ook dat het zo niet langer kan? Dan bent u niet de enige! Miljoenen Nederlanders hebben op de PVV en het FvD gestemd, en dat is een mooi begin, maar het is niet genoeg. Buiten stemmen moet er gewerkt worden aan cultureel herstel.

Als u méér wilt doen, als u grotere en snellere verandering wil, neem dan een kijkje bij de volgende organisaties (klik op de plaatjes).

Voor Nederland en voor onze toekomst.

Een opbouw- en ondersteuningsorganisatie voor de identitaire beweging.
Een actiegroep tegen de islamisering/kolonisering en de massa-immigratie
Een actiegroep tegen de islamisering/kolonisering, tegen massa-immigratie, en voor de bedreigde Afrikaners en voor de hereniging van Noord- en Zuid-Nederland.

Dietse Bazuin is een project dat videos produceert gericht op een data gedreven maatschappelijke analyse en zij publiceren een tijdschrijft gericht op kunst en opinie
Een actiegroep voor jonge, dynamische Vlamingen
Een groepering voor studenten en hoger opgeleiden. Organiseert jaarlijks een internationale conferentie en publiceert artikelen en podcasts.
Een nationaal gezinde partij in de gemeenteraad van Enschede

Verdere informatie

Kijk ook op het tabblad Informatie. Daar hebben we video’s en artikelen verzameld die onze standpunten onderbouwen.