Suggesties voor Beleid

Suggesties voor Beleid

Onderstaande suggesties voor beleid kunnen volgens ons een redelijk snelle correctie aanbrengen in de koers van ons landje.

 1. Gezinsbeleid
  • Inkomstenbelasting na huwelijk niet over 2 individuen heffen maar over het hele echtpaar. Zodat éénverdieners meer belastingruimte krijgen.
  • Bij 3 kinderen 30% vermindering in inkomstenbelasting, voor ieder extra kind neemt dit met 10% toe tot de 100%.
  • Getrouwde stellen moeten voorrang krijgen op sociale huur. Als er een kind op komst is, komt het paar vooraan in de wachtrij.
  • Studenten die binnen 5 jaar trouwen en een kind krijgen na afronding van hun studie krijgen hun studie schuld kwijtgescholden.
 2. Remigratie
  • Alle vluchtelingen wier land als veilig is bestempeld, moeten onmiddellijk terug.
 3. Separatie
  • Nieuwe AZC’s moeten afgesloten eenheden worden om de overlast te beperken.
 4. Culturele speerpunten
  • Halal en Kosher slachten moet verboden worden als dierenmishandeling.
  • Een verbod op Hijabs en Burka’s op straat.
  • De islamitische oproep op gebed is ons vreemd, en moet verdwijnen.
 5. Economische prikkels
  • Voor de eerste drie generaties nieuwkomers (allochtonen) wordt het recht op bijstand sterk ingeperkt.
  • Volstrekte vrijheid van associatie, met name op gebied van :
   • Het aangaan van een arbeidsovereenkomst.
   • Het aangaan van een huurovereenkomst.
   • Enig andere commerciële overeenkomst
  • Werkprogramma’s moeten tegengaan dat mensen structureel met een uitkering thuiszitten. Na enkele maanden worden werkelozen voor een staats- of gemeenteproject ingezet, vergelijkbaar met de aanleg van het Amsterdamse bos.